У склопу пројекта „Подела културно-спортских ваучера“ за академску 2018-2019. годину, предвиђена је пројекција филмова „Јужни ветар“ и „Такси блуз“, којима ће моћи да присуствују студенти Универзитета у Новом Саду уз употребу културно-спортских ваучера.

Место и термини приказивања филмова су следећи:
„Јужни ветар“, Биоскоп Арена, 20. мај 2019. године у 18 часова.

„Такси блуз“, Биоскоп Арена, 27. мај 2019. године у 18 часова.

Услед ограниченог броја места, моле се заинтересовани студенти да се приликом преузимања ваучера пријаве у матичном студентском парламенту.
У циљу унапређења културно-спортских активности студената, Студентски културни центар је у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за високо образовање и научноистраживачку делатност, Студентским парламентима универзитета у Новом Саду и високих школа, чији је оснивач Скупштина АП Војводине, покренуо пројекат „Подела културно-спортских ваучера“.

Право коришћења ваучера имају сви студенти Универзитета у Новом Саду и високих школа, чији је оснивач Скупштина АП Војводине.

Могућност гледања филмова уз употребу културно-спортских ваучера у биоскопу Арена обезбедили су Студентски парламент Универзитета у Новом Саду, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Установа студентски културни центар Нови Сад, у сарадњи са предузећем Арт Виста доо, које је власник биоскопа Арена у Новом Саду.