Година: 2021.

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВИ САД