Уметничка резиденција у Новом Саду

Уметничка резиденција у Новом Саду

Студентски културни центар у Новом Саду, као партнерска организација учествује у пројекту BeSpectACTtive!2, који се реализује у оквиру ЕУ програма Креативна Европа – Култура. Носилац пројекта је италијанска организација Kilowatt фестивал. Више информација о пројекту...